GamoLedFont - Phần mềm biên tập Font và hình ảnh cho DotMatrix và GLCD

( 7 Votes )

 

GIỚI THIỆU GamoLedFont

(Download Page)

GamoLedFont: Gamo Led Font là phần mềm dùng để biên tập mã font và hình ảnh cho Led Ma trận, Led Xoay và GLCD. Đây là phần mềm do thành viên Gamowaxaky của trang web hocavr.com viết. Thông tin về Gamowaxaky thì mời anh em liên hệ tại đây. Tôi chỉ là người giúp giới thiệu phần mềm đến với các bạn, mọi thắc mắc liên quan đến phần mềm này các bạn liên hệ tác giả hoặc thảo luận tại phần GamoLedFont Discussion.

    Hiện tại phần mềm có vài phiên bản, dưới đây tôi tóm tắt giới thiệu các phiên bản gần nhất:

Phiên bản 1.2 viết bằng Qt 4.7

Phiên bản này chạy được trên cả Linux và Windows, có bổ xung chức năng mã hóa cho led xoay (Propeller LED).

Giao diện phần mềm:

gCOM

 gCOM

 Sử dụng cơ bản phiên bản 1.2

Screen Option

 

Add Texts and Images

 

Add Programming Languages

  

Phiên bản 1.1 viết bằng VC++ 6

Giao diện phần mềm:

gCOM

gCOM

 

SỬ DỤNG CƠ BẢN gCOM    

1. Font và hình ảnh

gCOM

Dung sai màu (0-255)
            Nếu bạn chọn dung sai màu bằng 0 và bạn chọn màu mặt là màu đỏ thì khi bạn chèn ảnh, các điểm có màu đỏ trên ảnh được lấy mẫu là 1, các màu khác lấy mẫu là 0. Nếu bạn muốn các màu gần với màu đỏ được lấy mẫu là 1 thì hãy tăng giá trị dung sai lên một con số nào đó đến khi việc lấy mẫu vừa ý bạn. Màu mặt hoặc màu nền được chọn dựa vào công cụ “Chọn màu”.

Chọn màu
            Là công cụ dùng để chọn 1 điểm trên ảnh làm màu mặt hoặc màu nền, sau khi chèn ảnh, bạn chọn công cụ này, sau đó nhấp vào 1 điểm trên ảnh, một hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn chọn màu của điểm đó là màu mặt hoặc màu nền. Nếu bạn chọn màu đó làm màu mặt nghĩa là các điểm khác trên ảnh có màu đó sẽ được lấy mẫu là 1, các điểm khác lấy mẫu là 0. Nếu bạn chọn màu đó làm màu nền nghĩa là các điểm khác trên ảnh có màu đó sẽ được lấy mẫu là 0, các điểm khác lấy mẫu là 1.

Chế độ vẽ ảnh (4 chế độ)
-         Vẽ ảnh theo chiều rộng và chiều cao do bạn ấn định trong hai ô “Chiều rộng ảnh” và “Chiều cao ảnh”, ảnh sẽ được co giãn để vừa với hai kích thước đó. Kích thước này được tính trên đơn vị là số lượng led.

-         Vẽ ảnh theo chiều rộng do bạn ấn định và tỷ lệ chiều rộng/chiều cao ảnh gốc được giữ nguyên, ảnh sẽ được co giãn để vừa với chiều rộng mà bạn ấn định.

-         Vẽ ảnh theo chiều cao do bạn ấn định và tỷ lệ chiều rộng/chiều cao ảnh gốc được giữ nguyên, ảnh sẽ được co giãn để vừa với chiều cao bạn ấn định.

-         Vẽ ảnh theo tỷ lệ so với ảnh gốc, nếu bạn chọn bằng 1 nghĩa là bằng với kích thước ảnh gốc.

 Chiều cao ảnh
            Ấn định chiều cao ảnh (số lượng led trên 1 cột màn hình)

Chiều rộng ảnh
            Ấn định chiều rộng ảnh (số lượng led trên 1 dòng màn hình)

Tỷ lệ ảnh
            Tỷ lệ ảnh vẽ so với ảnh gốc, tỷ lệ bằng 1 nghĩa là ảnh vẽ bằng với kích thước ảnh gốc.

 Chèn ảnh
            Hỗ trợ một số định dạng ảnh như *.bmp, *.png, *.gif, *.ico...

Chiều cao màn hình
            Khi ở chế độ kích thước màn hình cố định thì đây là số lượng led trên 1 cột màn hình.

Chiều rộng màn hình
            Khi ở chế độ kích thước màn hình cố định thì đây là số lượng led trên 1 dòng màn hình.

Ngôn ngữ lập trình
            Là ngôn ngữ lập trình của bạn, quyết định dạng dữ liệu lấy mẫu, hỗ trợ 4 ngôn ngữ: C/C++, Asm, Basic, Delphi

Chiều cao lưới, chiều rộng lưới
            Là số lượng led giữa các dòng và cột của lưới

Kích thước led
            Ấn định kích thước led (đơn vị pixel = 1/72 in)

 Kiểu lưu dữ liệu (4 kiểu lưu)
            7:0 lấy mẫu theo dòng, hết dòng trên cùng thì lấy mẫu dòng tiếp theo cho đến dòng cuối cùng thấp nhất trên màn hình, lấy mẫu 8 cột liên tiếp ghép thành 1 byte, bit bên trái là bit cao trong 1 byte. Nếu số cột không chia hết cho 8 thì sẽ có các bit lẻ ở mỗi dòng, các bit lẻ này sẽ được xếp vào 1 byte ở cuối mỗi dòng.
            0:7 tương tự 7:0 nhưng bit bên trái là bit thấp trong 1 byte.
            7/0 lấy mẫu theo cột, hết cột đầu tiên thì lấy mẫu cột tiếp theo cho đến cột cuối cùng bên phải màn hình, lấy mẫu 8 dòng liên tiếp ghép thành 1 byte, bit ở trên là bit cao trong 1 byte. Nếu số cột không chia hết cho 8 thì sẽ có các bit lẻ ở cuối mỗi cột, các bit lẻ này sẽ được xếp vào 1 byte ở cuối mỗi cột.
            0/7 tương tự 7/0 nhưng bit ở trên là bit thấp trong 1 byte.

 gCOM

2. Chế độ màn hình

 Chuyển đổi giữa chế độ màn hình cố định (ẩn định trong hai ô "Chiều rộng màn hình" và "Chiều cao màn hình") hoặc chế độ màn hình tự động thay đổi kích thước theo kích thước chuỗi nhập vào.

gCOM

Lưới
            Ẩn/hiện lưới

Cập nhật khi gõ
            Khi bạn gõ chuỗi vào ô nhập chuỗi thì chuỗi đó được vẽ trong cửa sổ vẽ và đồng thời được lấy mẫu trong cửa sổ mã, quá trình này sẽ tốn nhiều thời gian nếu bạn nhập chuỗi dài, nên chức năng tự động cập nhật này nên được tắt nếu bạn muốn gõ chuỗi nhanh hơn, khi bị tắt thì để cập nhật màn hình bạn nhấn Ctrl+Enter.

Hình dạng led
            Bạn có thể chọn led tròn hoặc vuông (led vuông vẽ nhanh hơn led tròn)

Cửa sổ
            Chuyển đổi qua lại giữa cửa sổ vẽ và cửa sổ mã

Chế độ xem (3 chế độ)
            Chuyển đổi giữa 3 chế độ xem: kết hợp ảnh mặt và ảnh nền; chỉ xem ảnh mặt; chỉ xem ảnh nền.

 Canh lề
            Khi ở chế độ kích thước màn hình cố định thì dùng công cụ này để canh lề đối tượng

 Rê đối tượng
            Khi ở chế độ kích thước màn hình cố định thì dùng công cụ này để rê đối tượng trên màn hình.

Kéo màn hình
            Khi màn hình xuất hiện thanh cuộn dọc hay ngang thì có thể dùng công cụ này để nắm và kéo màn hình.

Vẽ
            Chỉ áp dụng với chế độ nhập chuỗi (không dùng cho chế độ nhập hình ảnh), dùng để vẽ các bit 1.

 Xóa
            Chỉ áp dụng với chế độ nhập chuỗi, dùng để vẽ các bit 0.

Trỏ
            Trở về hình dạng và chức năng bình thường của con trỏ chuột.

Tạo bộ font
            Tạo ra bộ font gồm các ký tự có mã ASCII từ 33 đến 126, và các ký tự tiếng Việt. Ở phần đầu của bảng font là vùng metadata chứa chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc và chiều rộng của 1 ký tự trong bảng font. Chỉ có thể áp dụng 1 trong 2 kiểu lưu dữ liệu là 7/0 hoặc 0/7.

Kích thước nét vẽ
            Chọn kích thước nét vẽ theo pixel  = 1/72 in.