( 33 Votes )

Tập hợp các bài thảo luận bổ sung   

1. Các phần mềm hỗ trợ: tập hợp các phần mềm cần thiết cho việc học AVR từ trang web hocavr.com.
2. Tài liệu hỗ trợ: tập hợp các user manual, datasheet, specification, ebook giúp ích cho việc học AVR.
3. Set nhầm fuses: thảo luận thêm về cách xử lí khi set nhầm fuse bits cho AVR.
4. Thảo luận về động cơ bước: nguyên lý hoạt động, phân biệt các loại động cơ bước cơ bản và cách điều khiển.
5. Mạch nạp USB-AVR910: các vấn đề khi sử dụng mạch nạp AVR910 của Prottoss.
...