Mạch ứng dụng AVR

( 72 Votes )

     Mạch ứng dụng cho AVR là các mạch điện mà bạn cần thiết kế sử dụng chip AVR làm chip điều khiển. Với mục đích học cách sử dụng chip AVR, chúng ta chỉ cần chế tạo các mạch ứng dụng AVR đơn giản với một số thành phần cơ bản nhất. Hình 1 giới thiệu một mạch ứng dụng đơn giản cho chip ATmega32.

Hình 1. Mạch ứng dụng đơn giản cho AVR.

      Một số thành phần cơ bản trong mạch:

      - Mạch tạo nguồn: chip 7805 và các tụ điện được dùng để tạo nguồn 5V ổn định cho mạch ứng dụng.

      - Các chân nguồn cho chip: bạn cần cấp nguồn và mass cho chip, bạn phải nối chân VCC (chân 10 cho chip ATmega32), và AVCC (chân 30) với nguồn VCC, nối các chân GND và AGND với mass.

      - Các đường nạp chip: chúng ta dành sẵn các đường này để có thể kết nới với các mạch nạp mà không cần tháo chip khỏi mạch ứng dụng. Bạn nên bố trí các đường này theo thứ tự mà mạch nạp của bạn được bố trí (ví dụ GND, VCC, RESET, SCK, MISO, MOSI).

      - Bộ tạo dao động - Thạch anh (Crystal): đây là nguồn xung giữ nhịp "nuôi" chip, không có xung giữ nhịp chip sẽ không hoạt động. Tuy nhiên, đa số các chip AVR đều hỗ trợ nguồn xung giữ nhịp bên trong với tần số tối ta 8MHz. Nếu bạn thấy không cần thiết đến tần số hoạt động cao bạn có thể dùng nguồn xung giữ nhịp trong chip, khi đó bạn có thể bỏ qua bộ tạo xung (gồm thạch anh và 2 tụ điện như trong hình). Việc chọn nguồn xung "nuôi" chip được xác lập bởi các Fuse bits, bạn cần đọc tài liệu về fuse bits cho AVR hoặc bài Set Fuse Bits. Một chú ý khác là trên dòng chip ATmega, fuse bits được set mặc định để sử dụng nguồn xung nội 1MHz, vì thế với các chip này, khi mới mua về bạn có thể không cần dùng thạch anh ngoài. Nhưng một khi bạn đã set fuse bits để chọn nguồn xung ngoài thì không được bỏ qua mạch thạch anh này. (Các chip AT90S..mặc định lấy nguồn xung ngoài).

      - Chân AREF là chân điện áp tham chiếu cho các bộ ADC, nếu chế độ tham chiếu nội được dùng, bạn có thể nối AREF với một tụ điện như trong hình 1.

      Đối với các chip AVR khác, bạn có thể tạo mạch ứng dụng theo cách tương tự như mạch điện này. Hình 2 mô tả cách tự tạo một mạch AVR rất đơn giản bằng breadboard cho chip ATmega32 (dùng thạch anh nội).

Hình 2. Mạch ứng dụng đơn giản cho ATmega32.